Algemene Voorwaarden Passion4wines/Passion&Beyond

 1. Op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na aanmelding de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te annuleren. Annulering dient per e-mail te geschieden.
  Deelname aan de cursus is derhalve definitief 7 dagen na aanmelding door de cursist.
 2. Voor een niet conform artikel 1 van deze algemene voorwaarden geannuleerde cursus is het cursusgeld verschuldigd. Het reeds betaalde cursusgeld wordt niet gerestitueerd. Wel kan een vervanger deelnemen aan de cursus.
 3. De cursist wordt, wanneer hij/zij door overmacht niet in de gelegenheid is een cursusavond bij te wonen, in overleg in de gelegenheid gesteld de cursusavond op een ander tijdstip te volgen. Bij SDEN1 en SDEN2 bestaat de mogelijkheid 1 les en bij SDEN3 2 lessen in te halen in een andere groep. De inhaalles wordt in onderling overleg vastgesteld op basis van beschikbaarheid.
 4. Bij verandering van cursusgroep wordt per cursist €25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 5. De cursist wordt, wanneer hij/zij door overmacht niet in de gelegenheid is de cursus bij te wonen, in overleg in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip te volgen. Bij SDEN2 bestaat de mogelijkheid 1 les en bij SDEN3 2 lessen in te halen in een andere groep. De inhaalles wordt in onderling overleg vastgesteld.
 6. Het cursusgeld dient 7 dagen voor de start voldaan te zijn. Mocht inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient betaling in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
 7. Passion4Wines behoudt, tot 7 dagen voor aanvang, het recht voor bij onvoldoende deelnemers de cursus te annuleren of te verplaatsen. Als er geen wederzijdse oplossing is gevonden voor alternatieve cursusdata, dan ontvangt de cursist het volledig betaalde bedrag retour.
 8. Het verschuldigde totaalbedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan op rekening: NL31INGB0006293264 ten name van Passion&Beyond, Amsterdam.
 9. Mocht de cursus onverhoopt niet door kunnen gaan, (wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken), dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
 10. Om de continuïteit van de cursus te garanderen, is het niet toegestaan een vervanger te sturen na de eerste cursusavond.
 11. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.
 12. De docent en Passion4Wines zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursus-les.
 13. De docent en Passion4Wines zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursus-les.
 14. De wettelijke minimale leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is 18 jaar.
 15. Voor facturen anders dan cursusfacturen geldt een betalingstermijn van veertien dagen.
 16. Bij akkoord voor een cursus op maat, teamactiviteit, workshops of andere activiteiten op locatie, kan er binnen 7 dagen na overeenstemming geannuleerd worden. Wanneer na 7 dagen geannuleerd wordt, zullen tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht worden, daarna 90% van de overeengekomen prijs.

-einde-