Algemene Voorwaarden Passion&Beyond

WijncursusAmsterdam en Passion4wines zijn onderdeel van Passion&beyond.
Contact: info@Passion4wines.nl tel: 020-7769910
Vestiging Passion&beyond: Michelangelostraat 30-III 1077 CC AMSTERDAM

 1. Passion&beyond bewaart van cursisten de naam, mailadres en telefoonnummer, alsmede welke cursussen een cursist gevolgd heeft. Passion&beyond zal nooit op eigen houtje gegevens van de cursist delen met of verstrekken aan derden. Tenzij daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht is gegeven door de cursist.
 2. Iedere cursist heeft het recht om aan te geven, wanneer de gegevens verwijderd moeten worden.
 3. Op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na aanmelding de mogelijkheid de inschrijving kosteloos te annuleren.
 4. Annulering dient schriftelijk, per e-mail, te geschieden.
 5. Voor een niet conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden geannuleerde cursus is het cursusgeld verschuldigd. Het reeds betaalde cursusgeld wordt niet gerestitueerd. Wel kan een vervanger deelnemen aan de cursus.
 6. De cursist wordt, wanneer hij/zij door overmacht niet in de gelegenheid is een cursusavond bij te wonen, in overleg in de gelegenheid gesteld de cursusavond op een ander tijdstip te volgen. Bij de 5-avondse SDEN2 cursus bestaat de mogelijkheid 1 les in te halen in een andere groep, bij SDEN3 2 lessen. De inhaalles(sen) wordt in onderling overleg vastgesteld op basis van beschikbaarheid.
 7. De cursist van de 2-avondse SDEN1 cursussen die door overmacht niet in de gelegenheid is een cursusavond bij te wonen, kan tegen betaling van  €25,- administratiekosten de cursusavond in overleg en op basis van beschikbaarheid, op een later tijdstip volgen. Verschuiven van de 2-avondse cursus is mogelijk met bijbetaling van € 50,00
 8. De cursist van de 1-avondse wijnworkshop die door overmacht niet in de gelegenheid is de workshop bij te wonen, kan tegen betaling van  €25,- administratiekosten per persoon de workshop in overleg en op basis van beschikbaarheid, op een later tijdstip volgen.
 9. Het cursusgeld dient binnen 7 dagen na inschrijving voldaan te worden. Mocht inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient de betaling in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
 10. Passion4Wines behoudt, tot 7 dagen voor aanvang, het recht voor bij onvoldoende deelnemers de cursus te annuleren of te verplaatsen. Als er geen wederzijdse oplossing is gevonden voor alternatieve cursusdata, dan ontvangt de cursist het volledig betaalde bedrag retour.
 11. Mocht de cursus onverhoopt niet door kunnen gaan, (wegens ziekte van de docent of door een andere ernstige reden), dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
 12. Om de continuïteit van de cursus te garanderen, is het niet toegestaan een vervanger te sturen na de eerste cursusavond.
 13. De docent en Passion4Wines zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursus-les.
 14. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.
 15. De docent en Passion&beyond zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens en na de cursus.
 16. De wettelijke minimale leeftijd voor deelname aan een wijn-evenement van Passion&beyond is 18 jaar.
 17. Voor facturen anders dan cursusfacturengeldt een betalingstermijn van 10 dagen. Bij akkoord voor een wijnspijs diner, cursus op maat, teamactiviteit, workshops of andere activiteiten op locatie, kan er binnen 7 dagen na overeenstemming geannuleerd worden. Wanneer na 8 dagen geannuleerd wordt, is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Daarna is 90% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, 4 januari 2019, onder nummer 54261902