Algemene Voorwaarden Passion&Beyond

WijncursusAmsterdam en Passion4wines zijn onderdeel van Passion&beyond.

 1. Op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na aanmelding de mogelijkheid de inschrijving kosteloos te annuleren. Annulering dient schriftelijk, per e-mail, te geschieden.
 2. Voor een niet conform artikel 1 van deze algemene voorwaarden geannuleerde cursus is het cursusgeld verschuldigd. Het reeds betaalde cursusgeld wordt niet gerestitueerd. Wel kan een vervanger deelnemen aan de cursus.
 3. De cursist wordt, wanneer hij/zij door overmacht niet in de gelegenheid is een cursusavond bij te wonen, in overleg in de gelegenheid gesteld de cursusavond op een ander tijdstip te volgen. Bij de 5-avondse SDEN2 cursus bestaat de mogelijkheid 1 les in te halen in een andere groep, bij SDEN3 2 lessen. De inhaalles(sen) wordt in onderling overleg vastgesteld op basis van beschikbaarheid.
 4. De cursist van de 2-avondse cursussen die door overmacht niet in de gelegenheid is een cursusavond bij te wonen, kan tegen betaling van  €25,- administratiekosten de cursusavond in overleg en op basis van beschikbaarheid, op een later tijdstip volgen.
 5. Het cursusgeld dient binnen 7 dagen na inschrijving voldaan te worden. Mocht inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient de betaling in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
 6. Passion4Wines behoudt, tot 7 dagen voor aanvang, het recht voor bij onvoldoende deelnemers de cursus te annuleren of te verplaatsen. Als er geen wederzijdse oplossing is gevonden voor alternatieve cursusdata, dan ontvangt de cursist het volledig betaalde bedrag retour.
 7. Mocht de cursus onverhoopt niet door kunnen gaan, (wegens ziekte van de docent of door een andere ernstige reden), dan wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
 8. Om de continuïteit van de cursus te garanderen, is het niet toegestaan een vervanger te sturen na de eerste cursusavond.
 9. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.
 10. De docent en Passion4Wines zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursus-les.
 11. De docent en Passion4Wines zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursus-les.
 12. De wettelijke minimale leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is 18 jaar.
 13. Voor facturen anders dan cursusfacturen geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Bij akkoord voor een cursus op maat, teamactiviteit, workshops of andere activiteiten op locatie, kan er binnen 7 dagen na overeenstemming geannuleerd worden. Wanneer na 8 dagen geannuleerd wordt, is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Daarna is 90% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

augustus 2018, Amsterdam.